Update informatie / information corona-crisis

This message is in English down below.

12 mei: Corona update gedeeltelijke start lessen.

Na kennis genomen te hebben van alle landelijke adviezen en zorgvuldig overleg en afstemming met de gemeenten Bergeijk, Eersel en Veldhoven is het ons toegestaan om met inachtneming van de RIVM richtlijnen de één op één lessen per donderdag 14 mei weer te hervatten, ook voor volwassenen.

We starten vooralsnog alleen op de hoofdlocaties in de genoemde drie gemeenten. Dit zijn: Bergeijk: Dr. Rauppstraat 35, Eersel: Kerstraat 27a en Veldhoven: Bossebaan 60.

Lessen aan twee en meer personen zijn nog niet toegestaan! Slechts één uitzondering hierop zijn duo lessen aan broertjes en zusjes en/of ouder/kind lessen.

Voor alle leerlingen geldt: beantwoord je een van de gezondheidsvragen met ja (zie de Gezondheidscheck) kom dan niet naar de les!

Gezondheidscheck 

Art4U protocol leerlingen

De reden dat wij nog niet op de overige locaties kunnen starten is dat wij op dit moment nog niet kun waarborgen dat op al die locaties de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. Zodra dit wel het geval is kan en mag ook daar gestart worden en zullen wij u daar over informeren.

Ten slotte: omdat wij deze informatie pas gisteren met onze docenten heb kunnen delen kan het zijn dat er docenten zijn die om goede redenen (bijv. gezondheidsreden of risicogroep) nu nog niet kunnen starten met de fysieke lessen. Als dat zo is krijgt u daar van ons of rechtstreeks van de docent alsnog een bericht over.

 

May 12th: Corona update partial restart music lessons.

After taking note of all national advice and after careful consultation and coordination with the municipalities of Bergeijk, Eersel and Veldhoven we are allowed, in accordance with the guidelines of the Dutch National Institute for Public Health and the Environment [RIVM], to restart the individual lessons from Thursday May 14th. This also applies to lessons to adult students.

For the time being lessons will be given at our three main locations only. These are: Bergeijk, Dr. Rauppstraat 35; Eersel, Kerkstraat 27a and Veldhoven, Bossebaan 60.

Till futher notice teaching groups of two students or more is not allowed! There is one exception: teaching family members (sibblings or parent/child) is allowed in groups with a maximum of two students.

Stay at home when you have one of the following symptoms: rhinitis, runny nose, sneezing, sore throat, mild cough, temperature increase (= up to 38 °C). Also stay at home when someone at your home has a fever (= over 38 °C) and/or shortness of breath. These rules apply to all students!

Protocol definitions corona measures students Art4U

Lessons at external locations will not start at this moment. This is due to the fact that we can not ensure the necessary precautionary measures. Once this is possible you will be informed.

We have only communicated this information with our teachers recently. Some teachers may not be able to start their lessons due to personal circumstances. You will be informed about this.